Newsletter Link

33 Fans Online
  • Login to post a new forum topic.
 TémaVálaszokLétrehozvasorrend változtatásUtolsó válasz
ADDICTED A Y/CHRIS STORY~ FINISHED~6126 év 42 hét
[L0V3L3SS S01LD3R]
5 év 13 hét
[Team Breezy♪Sup...]
WUZ ROCKIN DUDEZ, IM NEW HERE...♥♥♥46 év 42 hét
[stedranchrisbrown]
6 év 42 hét
[Mizz_504_Luvs_M...]
chris has 2 siblings??????126 év 42 hét
[cocoatea18]
6 év 42 hét
[Britt_Brown_All...]
IS ANYONE HERE36 év 42 hét
[Keja]
6 év 40 hét
[Visible]
NAME THE SEXIEST THING U THINK CHRIS DID AT THE BET AWARDS56 év 42 hét
[MARIA...1]
6 év 42 hét
[Th31@0nlywi77yo...]
*~*The Meeting Point*~*1766 év 42 hét
[Only 4 U]
6 év 15 hét
[baybee blu]
Chris Brown06 év 42 hét
[ebony16]
-
NEW HOTT STORIE CALLED EMOTION! (cast call is closed for now.)126 év 42 hét
[baybee blu]
6 év 42 hét
[Missz Br33zY06]
Wat up Everbody16 év 42 hét
[Bunny_SoFly]
6 év 42 hét
[Only 4 U]
OMG!!!!!!!!!!!26 év 42 hét
[It's Giggles bytch]
6 év 42 hét
[It's Giggles bytch]
old ladie at cb concert lol (A must read)56 év 42 hét
[Mz.sophisticated]
6 év 42 hét
[chris_cinderella2012]
HOT NEW STORIE "EMOTION" A MIZZ LA LA PRODUCTION!1186 év 42 hét
[baybee blu]
6 év 35 hét
[It's Giggles bytch]
new story called "tha past"staring cb, shad(bowwow),and romeo (castin call)66 év 42 hét
[Mz.sophisticated]
6 év 42 hét
[cocoatea18]
HEY YALL.....IM BACK06 év 42 hét
[Imani]
-
Cast Call106 év 42 hét
[kietta kat]
6 év 41 hét
[Mizz_504_Luvs_M...]
this story gets so gud 4real tell me if yall think i should keep going266 év 42 hét
[Mz.sophisticated]
6 év 38 hét
[Jamaican girl101]
WAAAAZZZAAAPPPPPP EVERYBODY IMA NEWBIE46 év 42 hét
[Mizz_504_Luvs_M...]
6 év 42 hét
[chrisbabygirl]
Real Love 156 év 42 hét
[ladykay]
5 év 18 hét
[F00LiSh N3rD]
Do y'all think Chris Should Come and Holla at us a little more Often???????36 év 42 hét
[cocoatea18]
6 év 42 hét
[WeezyF.Baby713]
If you had Chris for one day?????????????176 év 42 hét
[cocoatea18]
6 év 41 hét
[cocoatea18]
What do y'all think of Chris' outfit at the BET AWARDS?????????????16 év 42 hét
[cocoatea18]
6 év 42 hét
[Nia_tha_diva89]
im new to fan fic and i will be pistin new stories06 év 42 hét
[chris_cinderella2012]
-
NEW STORY CAST CALL TO MAH STORY "BEAUTiiFUL GURL" CAST CALL CL0S3D286 év 42 hét
[chris_cinderella2012]
6 év 39 hét
[-Niecee.Nastiee.]
Check out m111 story!!!!!!Plz!!!!!26 év 42 hét
[WeezyF.Baby713]
6 év 42 hét
[WeezyF.Baby713]
holla atcha gurl neicy06 év 42 hét
[cbreezybabii]
-
Tartalom átvétel