Newsletter Link

4 Fans Online
  • Login to post a new forum topic.
 TémaVálaszokLétrehozvasorrend változtatásUtolsó válasz
ADDICTED A Y/CHRIS STORY~ FINISHED~6127 év 25 hét
[L0V3L3SS S01LD3R]
5 év 47 hét
[Team Breezy♪Sup...]
WUZ ROCKIN DUDEZ, IM NEW HERE...♥♥♥47 év 25 hét
[stedranchrisbrown]
7 év 25 hét
[Mizz_504_Luvs_M...]
chris has 2 siblings??????127 év 25 hét
[cocoatea18]
7 év 24 hét
[Britt_Brown_All...]
IS ANYONE HERE37 év 25 hét
[Keja]
7 év 23 hét
[Visible]
NAME THE SEXIEST THING U THINK CHRIS DID AT THE BET AWARDS57 év 25 hét
[MARIA...1]
7 év 24 hét
[Th31@0nlywi77yo...]
*~*The Meeting Point*~*1767 év 25 hét
[Only 4 U]
6 év 50 hét
[baybee blu]
Chris Brown07 év 25 hét
[ebony16]
-
NEW HOTT STORIE CALLED EMOTION! (cast call is closed for now.)127 év 25 hét
[baybee blu]
7 év 24 hét
[Missz Br33zY06]
Wat up Everbody17 év 25 hét
[Bunny_SoFly]
7 év 25 hét
[Only 4 U]
OMG!!!!!!!!!!!27 év 25 hét
[It's Giggles bytch]
7 év 25 hét
[It's Giggles bytch]
old ladie at cb concert lol (A must read)57 év 25 hét
[Mz.sophisticated]
7 év 24 hét
[chris_cinderella2012]
HOT NEW STORIE "EMOTION" A MIZZ LA LA PRODUCTION!1187 év 25 hét
[baybee blu]
7 év 18 hét
[It's Giggles bytch]
new story called "tha past"staring cb, shad(bowwow),and romeo (castin call)67 év 25 hét
[Mz.sophisticated]
7 év 25 hét
[cocoatea18]
HEY YALL.....IM BACK07 év 25 hét
[Imani]
-
Cast Call107 év 25 hét
[kietta kat]
7 év 24 hét
[Mizz_504_Luvs_M...]
this story gets so gud 4real tell me if yall think i should keep going267 év 25 hét
[Mz.sophisticated]
7 év 21 hét
[Jamaican girl101]
WAAAAZZZAAAPPPPPP EVERYBODY IMA NEWBIE47 év 25 hét
[Mizz_504_Luvs_M...]
7 év 24 hét
[chrisbabygirl]
Real Love 157 év 25 hét
[ladykay]
6 év 6 nap
[F00LiSh N3rD]
Do y'all think Chris Should Come and Holla at us a little more Often???????37 év 24 hét
[cocoatea18]
7 év 24 hét
[WeezyF.Baby713]
If you had Chris for one day?????????????177 év 24 hét
[cocoatea18]
7 év 24 hét
[cocoatea18]
What do y'all think of Chris' outfit at the BET AWARDS?????????????17 év 24 hét
[cocoatea18]
7 év 24 hét
[Nia_tha_diva89]
im new to fan fic and i will be pistin new stories07 év 24 hét
[chris_cinderella2012]
-
NEW STORY CAST CALL TO MAH STORY "BEAUTiiFUL GURL" CAST CALL CL0S3D287 év 24 hét
[chris_cinderella2012]
7 év 21 hét
[-Niecee.Nastiee.]
Check out m111 story!!!!!!Plz!!!!!27 év 24 hét
[WeezyF.Baby713]
7 év 24 hét
[WeezyF.Baby713]
holla atcha gurl neicy07 év 24 hét
[cbreezybabii]
-
Tartalom átvétel